• 00Days
 • 00Hours
 • 00Minutes
 • 00Seconds

Во услови на пандемија КОВИД-19 придружете ни се на најголемиот ONLINE Конгрес на лекарите во организација на МЛД во соработка со Медицинскиот факултет во Скопје.
Конгресов нека ни биде повод да и се вратиме на вистинската и единствена КМЕ, бидејќи таа е клучна за напредокот на лекарите - таа му дава можност на секој лекар да научи и открие нови и одржливи начини за подобрување на грижата за пациентите и воедно упешно и ефикасно да управува со својата кариера во овој постојано менувачкиот „пејзаж“ на медицинскиот сектор.

АКТУЕЛНОСТИ ОД МЕДИЦИНАТА НА ЕДНО МЕСТО / MEDICAL NEWS IN ONE PLACE

 • Врвни предавачи

  Ескперти од земјата, регионот и пошироко за новите сознанија и методи во медицината.

 • Great Speakers

  Medical experts from the country, the region and wider about the new discoveries and methods in the field of medicine.

 • Фармакологија

  Современи начини на лекување во медицината. Нова генерација на фармаколошки препарати.

 • Pharmacology

  Modern ways of treatment in medicine. New generation of pharmacological preparations.

 • Зборник

  Сите сознанија на едно место. Бесплатен примерок за секој учесник.

 • Abstract Book

  All presentations in one place. Free copy for each participant.

 • Реприза

  Повторен преглед на сите предавања.

 • Replay

  All live sessions replay.

ПРИКЛУЧЕТЕ НИ СЕ / JOIN US

Слушнете ги новините од / Listen to what is new in

Сесии / Sessions

!!! листата не е конечна / the list is not final 

01A Кардиологија / Cardiology 01B Нефрологија / Nephrology
 • * 01B1 Трансплантација на бубрег во време на пандемија со КОВИД-19 / Kidney Transplantation in time of COVID-19 Pandemic
 • * 01B2 Разно / Varia
01C Гастроентерохепатологија / Gatsroenterohepatology
 • * 01C1 Болести на црниот дроб / Diseases of the Hepar
 • * 01C2 Разно / Varia
01D Токсикологија / Toxicology
 • * 01D1 Од вкусен оброк до халуциногено искуство / From a Delicious Meal to a Hallucinogenic Experience
 • * 01D2 Разно / Varia

03A Репродуктивно здравје / Reproductive Health

03B Модерни трендови во дијагностиките и третманите во опстетрицијата / Modern Trends in Obstetric Diagnoses and Treatments

03C Разно / Varia

03 Сателистки симпозиум: Ендометриоза / Satelllite Symposium: Endometriosis

03 Симпозиум: Ултразвучна дијагностика на фетални аномалии и актуелни состојби во опстетрицијата / Ultrasound Diagnostics of Fetal Anomalies and Novelties in Obstetrics

04A Современи предизвици во хигиената и здравствена екологија / Contemporary Challenges in Hygiene and Health Ecology

04B Разно / Varia

05A Безбедни здравствени работници – безбедни пациенти / Safe Health Workers – Safe Patients

05B Промоција на здрави работни места и превенција на хронични незаразни болести / Healthy Workplace Promotion and Chronic Non-Communicable Disease Prevention

05C Разно / Varia

07A Нуклеарна медицина во клиничка пракса / Nuclear Medicine in Clinical Practice

07B Болести на штитна жлезда / Thyroid Gland Diseases

07C Разно / Varia

08A Поврзаност на телесниот состав со спирометрискиот наод кај различни спортски дисциплини / Correlation of Body Composition with Spirometric Findings in Various Sports

08B Влијание на метаболната количина врз телесниот состав кај различни возрасни групи на спортисти / Effect of Metabolic Rate on Body Composition in Different Age Groups of Athletes

08C Поврзаност меѓу степенот на физичка активност и нивоата на анксиозност и депресивност кај студенти по медицина / Correlation of Fisical ASctivity and the Levels of Anxiety and Depression in Medical Students

08D Разно / Varia

09A Медицинска физика во радиотерапија / Medical Physics in Radiotherapy

09B Разно / Varia

10A Коагулација и COVID 19 / Coagulation and COVID 19

10B Крвногрупна дистрибуција и COVID 19 / Blood Groups Distribution and COVID 19

10C Разно / Varia

12A Актуелности од микробиологијата / Microbiology News

12B Микробиологија на храна / Food Microbiology

12C Разно / Varia

14A Можности за лекување на хондрални лезии / Chondral Lesion Possibility of Treatment

14B Некрвава репозиција на луксација на колк кај пациентите постари од 1 година / Bloodless Reposition of Hip Luxation in Patients Older than 1 Year

14C Разно / Varia

15A Скрининг на слухот кај новородени / Newborn Hearing Screening

15B Кохлеарна имплантација / Cochlear Implantation

15C Соочување со предизвиците од COVID-19 во оториноларингологијата / Facing the COVID 19 Challenges in Otorhinolaryngology

15D Разно / Varia

16A Актуелности во офталмологијата / Ophthalmology News

16B Разно / Varia

18A Улогата на општите/семејните лекари за време на криза со Ковид-19 / The Role of GPs During the COVID 19 Crisis

18B Превенцијата, дијагноза и грижа за респираторните заболувања во примарната здравствена заштита / Prevention, Diagnosis and Care of Respiratory Diseases in Primary Care

18C Разно / Varia

20A Дерматолошки проблеми во семејната медицина / Dermatological Problems in Family Medicine

20B Разно / Varia

20A Интензивно лекување на критични болни / Intensive Care of Critically Ill

20B Срцево белодробно мозочно оживување / Cardiopulmonary Cerebral Resuscitation

20C Регионална анестезија / Regional Anesthesia

24A Современи дијагностички методи во дијагнозата на генетските болести / Modern Diagnostic Methods in the Diagnosis of Genetic Diseases

24B Разно / Varia

25A Современи трендови во хистопатолошката дијагностика на малигните заболувања / Modern Trends in Histopathologic Diagnosis of Malignant Diseases

25B Разно / Varia

26A Рецепт за вежбање – дијабет / Exercising Recipe – Diabetes  

26B Разно / Varia

28A Туберкулоза во 21-от век / Tuberculosis in the 21st Century  

28B Разно / Varia

ПРИКЛУЧЕТЕ НИ СЕ / JOIN US

SCHEDULE DETAILS

Event Schedules

 • 08:00 - 10:00
 • Speaker No1
 • Link to event

Title 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus eu augue hendrerit, efficitur mi a, consequat arcu. Sed aliquam tortor vel feugiat accumsan. Integer id urna sodales, accumsan nisi a, tempor enim. Fusce non nibh et sem condimentum efficitur. Curabitur enim enim, mattis ac elit quis, porta bibendum purus. Nulla mollis risus sit amet nulla molestie luctus. Etiam ut aliquam.

 • 11:00 - 13:00
 • Speaker No2
 • Link to event

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus eu augue hendrerit, efficitur mi a, consequat arcu. Sed aliquam tortor vel feugiat accumsan. Integer id urna sodales, accumsan nisi a, tempor enim. Fusce non nibh et sem condimentum efficitur. Curabitur enim enim, mattis ac elit quis, porta bibendum purus. Nulla mollis risus sit amet nulla molestie luctus. Etiam ut aliquam.

Convening Leaders
 • 08:00 - 10:00
 • Rebecca Mendoza
 • Auditorium A

Convening Leaders

The Innovation Summit marries CB Insights’ emerging trend research with the world's smartest minds - leading VCs. Planning is the very first step of organizing any event and Expro Events implement this stage efficiently and effectively. We always give a perfect touch to an event by finalizing a unique concept and then our specialists shape that concept into a remarkable structure.

Gathering for Meet
 • 11:00 - 13:00
 • Rebecca Mendoza
 • Auditorium A

Gathering for Meet

The Innovation Summit marries CB Insights’ emerging trend research with the world's smartest minds - leading VCs. Planning is the very first step of organizing any event and Expro Events implement this stage efficiently and effectively. We always give a perfect touch to an event by finalizing a unique concept and then our specialists shape that concept into a remarkable structure.

Convening Leaders
 • 08:00 - 10:00
 • Rebecca Mendoza
 • Auditorium A

Convening Leaders

The Innovation Summit marries CB Insights’ emerging trend research with the world's smartest minds - leading VCs. Planning is the very first step of organizing any event and Expro Events implement this stage efficiently and effectively. We always give a perfect touch to an event by finalizing a unique concept and then our specialists shape that concept into a remarkable structure.

Gathering for Meet
 • 11:00 - 13:00
 • Rebecca Mendoza
 • Auditorium A

Gathering for Meet

The Innovation Summit marries CB Insights’ emerging trend research with the world's smartest minds - leading VCs. Planning is the very first step of organizing any event and Expro Events implement this stage efficiently and effectively. We always give a perfect touch to an event by finalizing a unique concept and then our specialists shape that concept into a remarkable structure.

СПОНЗОРСТВО / SPONSORSHIP

Едукацијата е на прво место

ЗЛАТЕН/GOLDEN

€5000

2/2

СРЕБРЕН/SILVER

€3000

3/3

БРОНЗЕН/BRONZE

€1500

10/10

Самостоен сателитски симпозиум

500
 • вкупно времетраење 60 мин
 • стручен дел 45 мин
 • комерцијален дел 15 мин

Комерцијална видео презентација

500
 • вкупно времетраење 3 мин
 • на главна страна на конгресот
 • Pricing table list item

КОЈ НИ ПОМАГА / WHO HELPS US

Нашите спонзори / Our Sponsors

 • Location

  Dame Gruev 3
  1000 Skopje
  Republic of North Macedonia

 • Line Phone

  +389 2 316 2577

 • Mobile Phone

  +389 75 384 740
  +389 75 268 891

 • Email

  info_kongres2020@mld.mk

 • Phone call hours

  9:00 - 15:00 (CET)

Побрзајте и резервирајте го своето место.
Hurry up to book your seat.